Tin tức

Hướng dẫn sử dụng máy ánh sáng sinh học BD-26A

Hướng dẫn sử dụng máy ánh sáng sinh học BD-26A

MÁY ÁNH SÁNG SINH HỌC BD-26A Có 2 màn hình điều khiển. Màn hình 1(ở phía trên) điều chỉnh màu và năng lượng: +) 2 nút ngoài cùng điều chỉnh năng lượng, và độ sáng của đèn +) 4 nút tiếp tương ứng với 4 màu: R (đỏ), G(xanh là cây), B(xanh da trời), Y(vàng);...